Utveckling av det nordiska samarbetet

Motion 2011/12:A249 av Eva Sonidsson m.fl. (S)

av Eva Sonidsson m.fl. (S)
S21020

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla det nordiska samarbetet.

Motivering

De nordiska länderna blir alltmer en arbetsmarknad. Därtill har också kraven på individens rörlighet på arbetsmarknaden skärpts, och det geografiska arbetsmarknadsområdet vid arbetslöshet har utökats till att inte endast omfatta Sverige utan även de nordiska länderna. Regelverket som anger på vilket sätt man ska stå till arbetsmarknadens förfogande vid arbetslöshet har även det förändrats. Detta ställer nya krav på eventuella framtida åtgärder i syfte att motverka gränsöverskridande problem och underlätta rörligheten på en alltmer växande nordisk arbetsmarknad.

Stockholm den 21 september 2011

Eva Sonidsson (S)

Susanne Eberstein (S)

Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29
Yrkanden (1)