Vägskyltar för gröna näringar

Motion 2012/13:T348 av Bengt-Anders Johansson (M)

av Bengt-Anders Johansson (M)
M1054

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten för gröna näringar att införskaffa specifika vägskyltar.

Motivering

I takt med att det blir mer populärt med närodlat och lokalt hantverk skapas det fler företag som erbjuder dessa tjänster. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt på landsbygden. Dock faller det sig naturligt att dessa gröna näringar ligger utanför tätbebyggelsen och ibland längs vägar som är något svåråtkomliga och svårlokaliserade.

Idag finns det vägskylt H25 för gårdsbutiker och vägskylt H26 för hantverk. Problemet med dessa skyltar är många gårdsbutiker säljer även hantverk eller bedriver annan verksamhet, vilket i så fall skulle innebär att man då behöver flera olika skyltar.

Om man har möjlighet att ta fram exempelvis gröna skyltar som tydlig visar att det rör sig om gröna näringar blir det enklare för konsumenter att känna igen dessa skyltar var än i landet man befinner sig. Därför är det välkommet med en översyn huruvida det går att skapa enhetliga och framträdande skyltar som tydligt visar att det rör sig om just gröna näringar.

Stockholm den 20 september 2012

Bengt-Anders Johansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)