Våld i nära relationer

Motion 2005/06:Ju422 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)
[1]

Diesen, Lernestedt, Lindholm & Pettersson, Likhet inför lagen, Natur och Kultur, 2005,
s. 226.

[2]

A st.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)