Vänersjöfarten

Motion 1998/99:T622 av Carina Ohlsson och Urban Ahlin (s)

av Carina Ohlsson och Urban Ahlin (s)
Vänersjöfarten har stor regionalpolitisk betydelse. Vänersjöfarten är en
viktig transportnäring   i dag fraktas 3 miljoner ton med skogsprodukter,
pappersmassa, malm, spannmål och olja på Vänern. En del av godset går
med de s.k. skyttlarna och lastas om till större fartyg i Göteborg. Redan i
dag går dock ca 40 000 ton direkt till England och Medelhavet.
Om Vänersjöfarten skall kunna utvecklas ytterligare bör Trollhätte kanal
breddas så att den håller samma standard och dimension som kanalerna på
kontinenten. Vänersjöfarten kan då få en välkommen direktförbindelse utan
dyra mellanhänder. En utbyggnad som medger passage av fartyg med måtten
135 x 16,5 x 5,4 m ger Europakanalklass II.
Sjöfartsverket har genomfört en förstudie för att undersöka de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för dessa investeringar. Vi menar att det också
behövs en samhällsekonomisk analys, där miljöskäl och energieffektivitet
räknas in som en vinst för samhället i framtiden. Vi är övertygade om att
Vänersjöfarten är betydelsefull för ett framtida miljövänligt och energisnålt
transportsystem.
Vänersjöfarten har ett mycket utsatt och bekymmersamt läge och
konsekvenserna kan vi se i ökade oljetransporter på järnväg på bekostnad av
sjöfarten. Därför föreslår vi att en särskild utredning följer utvecklingen på
godstransporter som tas från sjöfarten till järnväg.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om utveckling av Vänersjöfarten.

Stockholm den 27 oktober 1998
Carina Ohlsson (s)

Urban Ahlin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)