Vapenattrapper

Motion 2001/02:Ju298 av Mikael Oscarsson (kd)

av Mikael Oscarsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skärpa reglerna mot vapenattrapper.

Motivering

I flertalet teknikbutiker och via postorder kan man köpa en komplett rånarutrustning. Det handlar om rånarluvor och vapenattraper, s.k. soft air guns.

Problemet är att inte ens en duktig och erfaren polis kan se skillnad på en riktig revolver och en soft air gun förrän man kommer riktigt nära eller håller i den enligt Stockhomspolisens vapengrupp. Vapen till och med laddas som riktiga vapen med mantelrörelse, s.k. blow back.

Vad händer om någon riktar en soft air gun mot någon beväpnad med ett riktigt vapen? Frågan är om man vill ta risken och chansa, man vet ju inte om det kommer en plastkula eller en blykula ur mynningen.

Samtliga soft air guns är försedda med en 18-årsgräns, men frågan är om den efterlevs.

Det är just soft air guns som tonåringar beväpnar sig med när de utför s.k. ungdomsrån, där de rånar jämåriga på mobiltelefoner och kontanter.

I USA är reglerna mot soft air guns mycket hårdare än i Sverige. Där måste attrapperna vara knallröda eller knallgula. Ertappas man med ett vapen med det utseende som vi har i Sverige riskerar man att åka dit för olaga
va­peninnehav, vilket innebär fängelsestraff.

I direktiven till 1995 års vapenutredning uttalades att förekomsten av s.k. soft air guns gav anledning att på nytt överväga om någon form av reglering av tillhandahållandet av vapenattrapper borde införas. Utredningen föreslog dock ingen lagstiftning på området med tanke på avgränsningsproblematiken. Regeringen gick på samma linje i proposition 1999/2000:27.

I ett svar på en fråga som jag ställde till justitieministern säger han att han delar min uppfattning att vapenattrapper utgör ett problem (Ju 2001/1216).

Jag anser att det är dags att skärpa reglerna mot vapenattrapper så att de blir lättare att skilja från riktiga revolvrar genom att exempelvis kräva att de färgas knallgula.

Stockholm den 2 oktober 2001

Mikael Oscarsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)