Värnskatten

Motion 2014/15:1337 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värnskatten.

Motivering

Värnskatt är namnet på en extra statlig inkomstskatt som infördes 1995. Vid införandet var tanken att skatten skulle vara tillfällig, max 3 år, men den har visat sig bli mycket seglivad trots att den år 2011 inbringade mindre än 0,3 procent av statens skatteintäkter. Intressant är också att det finns omfattande forskning som visar att dagens värnskatt kan tas bort utan att statens skatteintäkter skulle minska. Denna uppfattning har framförts i Långtidsutredningen från 2011 men också i rapporter från Finanspolitiska rådet, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO).

Man kan ju naturligtvis undra varför statens skatteintäkter inte ökar då skattenivån höjs men olika experter menar att de höga skattesatserna påverkar vårt beteende. Detta var ju också ett av motiven vid alliansregeringens införande av jobbskatteavdragen – en reform som fick stort gensvar bland arbetskraften och som har bidragit stort till arbetslinjen och ökade skatteintäkter.

Regeringen har nu bland annat aviserat att jobbskatteavdragen ska trappas av för inkomster över 50000 kronor i månaden. Enligt en artikel i Dagens industri (2014-10-17) möttes de presenterade skattehöjningarna av svidande kritik i den korta remissrunda som förevarit och många remissinstanser har uttryckt stor oro för att jobben ska bli färre.
Då det gäller värnskatten menar regeringen att den ska finnas kvar, men detta i kombination med den avtrappning av jobbskatteavdraget som ska bli för personer som tjänar över 50 000 kronor i månaden, innebär att marginalskatten för den gruppen höjs från 57 till 60 procent (63 procent i högskattekommuner). Det är inte rimligt. I synnerhet som vi redan är det land i EU, och i världen, som har högst marginalskatter.

Fackförbundet Saco menar också att skattehöjningarna kommer att få en klart negativ effekt genom att de skickar signaler till presumtiva studenter om att det kommer att löna sig ännu sämre än i dag att utbilda sig. Detta blir kontraproduktivt. Den dubbla straffbeskattningen i form av värnskatt och sänkta jobbskatteavdrag för de som tjänar mer än 50000 kr/mån, och de höga marginalskatteeffekter detta innebär måste därför stoppas.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att värnskatten behöver avvecklas om så kan ske inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)