Västra Götalands västra valkrets

Motion 2001/02:K322 av Lennart Nilsson och Lisbet Calner (s)

av Lennart Nilsson och Lisbet Calner (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att ändra Västra Götalands västra valkrets till Bohusläns valkrets.

Motivering

I samband med bildandet av Västra Götalands län ändrades inte valkretsindelningen vid val till riksdagen.

De gamla valkretsarna inom det nya länet var Göteborg, Bohuslän, Skaraborg, Älvsborgs norra och södra valkretsar.

Numera heter valkretsarna Västra Götalands norra, västra, södra, östra och Göteborg. Det enda som således skett är ett namnbyte till det sämre där identiteten saknas.

För en Bohusläning kommer Bohuslän alltid att vara Bohuslän oasvsett hur den statliga förvaltningen ser ut.

Eftersom det pågår en försöksverksamhet i Västra Götalandsregionen samtidigt som valkretsarnas geografiska omfattning inte kommer att ändras inför valet 2002 borde det gamla hederliga namnet Bohusläns valkrets gälla istället för Västra Götalands västra inför riksdagsvalet 2002.

Stockholm den 28 september 2001

Lennart Nilsson (s)

Lisbet Calner (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)