Västsvensk polishögskola

Motion 2012/13:Ju319 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Cecilia Magnusson (M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby och Cecilia Magnusson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att placera en framtida polishögskola i Borås.

Motivering

God lokal och regional förankring är en viktig del av en stark framtida poliskår. Sett till antalet invånare är Västra Götaland idag ett av landets största länspolisområden med storstadsregionen Göteborg och de tre medelstora städerna Borås, Skövde och Trollhättan. Med Halland och Värmland inräknade i det primära upptagningsområdet har Västsverige över två miljoner invånare. Antalet verksamma poliser i regionen blir följaktligen stort. Dessvärre saknar Västra Götalands invånare tillgång till en egen polishögskola, vilket riskerar att minska regioninvånarnas representation på polisutbildningen.

För att kunna fånga upp den goda rekryteringsbas och tillgång till polisiär lärarkapacitet som finns i det befolkningstäta Västsverige bör därför en framtida ny polishögskola placeras i regionen. Möjligheten att studera till polis finns idag såväl i södra Sverige (Växjö), norra Sverige (Umeå) som i huvudstadsregionen (Solna). Med tanke på det stora upptagningsområdet i Västsverige är det anmärkningsvärt att regionen saknar utbildningsort.

Borås har av den tidigare polisutredaren Agneta Stark pekats ut som en strategiskt lämplig ort att placera en polisutbildning på. Staden är centralt placerad i Västsverige och Borås högskola lämnade i samarbete med Göteborgs universitet in en väl genomarbetad ansökan vid det senaste tillfället en ny utbildningsort för polishögskolan var aktuell. Förslaget stöddes också av både Västra Götalands polisdistrikt och Västra Götalandsregionen. Att Högskolan i Borås har möjlighet att erbjuda polisutbildning på ett tillfredsställande sätt bekräftades också mellan 2008 och 2010 när man höll polisutbildning på distans.

När beslut om placeringsort för en framtida ny polishögskola ska fattas bör Borås därför betraktas som främsta kandidatstad.

Stockholm den 2 oktober 2012

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Cecilia Magnusson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)