Vattenförbrukningen i riksdagen

Motion 2009/10:K370 av Lars Gustafsson (kd)

av Lars Gustafsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att uppdra åt riksdagsstyrelsen att genomföra en satsning för att minska vattenförbrukningen i riksdagens verksamheter.

Motivering

Sedan april 2009 har riksdagsförvaltningen certifierats enligt standarden ISO 14 001. Miljöledningssystemet är ett instrument för att minska användningen av resurser och material per levererad nytta. Det ska minska avfallsproduktionen och öka andelen förnybara resurser och system.

I kraft av att vara folkets främsta företrädare bär riksdagen en kallelse att ligga i framkanten för ett modernt fastighetsansvar. Riksdagsförvaltningen anger själv att dess miljöarbete behöver utvecklas med ständiga förbättringar.

Vatten är en produkt vi många gånger tar för självklar. På många håll i världen är dock vatten en mycket dyrbar bristvara och många gånger en fråga om liv och död. Vatten behövs i stora mängder i samband med tillverkning och odling. I Israel, där vattenförbrukning blivit till en källa för konflikter och kraftfulla ekologiska utmaningar, har uppfinningar som den snålspolande toaletten, kostnadseffektiva avsaltningsanläggningar och droppodling kunnat bidra till att synligt sänka vattenförbrukningen. Trots en växande befolkning, ökat behov av vatten och ökad jordbruksproduktion återanvänds 75 procent av allt vatten i Israel, vilket är den högsta återanvändningsgraden i världen.

För miljöledningsarbetet i Sveriges riksdag har inte vattenförbrukningen prioriterats. I stället har resurser lagts på att minimera miljöpåverkan från till exempel pappersförbrukning, transporter och avfallshantering. Detta är väl motiverade insatser som emellertid utelämnar riktade åtgärder för att minska vattenförbrukning i riksdagen. År 2008 använde riksdagen 46 375 kubikmeter vatten. Varje svensk använder 2,15 kubikmeter vatten per år1. Riksdagens vattenförbrukning motsvarar alltså 21 569 svenskars vattenförbrukning per år. Det finns all anledning att till övriga goda ambitioner med riksdagsförvaltningens miljöledningsarbete också tillfoga goda åtgärder för minskad vattenförbrukning.

Riksdagen har ett stort antal toaletter, varav endast ett fåtal är utrustade med vattenbesparande utrustning. Kranarna i kök och badrum samt handduschar kan i större grad än idag förses med resurseffektiva munstycken. Inköp av disk- och tvättmaskiner kan göras med särskilt fokus på vattenförbrukningen.

Stockholm den 5 oktober 2009

Lars Gustafsson (kd)


[1]

Världsnaturfonden. Se http://www.wwf.se/press/1188169-varje-svensk-konsumerar-74-badkar-vatten-varje-dag.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)