Vidareförsäljning av biljetter

Motion 2011/12:C335 av Louise Malmström och Johan Löfstrand (S)

av Louise Malmström och Johan Löfstrand (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att begränsa vidareförsäljningen av evenemangsbiljetter med pristillägg.

Motivering

Det finns i dag ett flertal företag som köper in stora mängder biljetter till olika evenemang, konserter, fotbollsmatcher etc. och därmed ökar priset på biljetterna med flera hundra procent.

Det innebär att priserna vida överstiger det arrangörerna tänkt sig och att långt ifrån alla har råd att delta. Det försämrar också möjligheterna att få tag på biljetter. I Norge finns sedan den 1 juli 2007 en lag som förbjuder företag att vid vidareförsäljning av biljetter göra stora pristillägg. Även i Sverige bör möjligheterna att införa en sådan lag, eller förhindra fenomenet på andra vis, ses över.

Stockholm den 30 september 2011

Louise Malmström (S)

Johan Löfstrand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)