Vidareförsäljning av konstverk

Motion 1993/94:L805 av Ingela Mårtensson (fp) och Lennart Brunander (c)

av Ingela Mårtensson (fp) och Lennart Brunander (c)
Dokument saknas
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)