Viktgräns för B-körkort

Motion 2006/07:T273 av Johan Linander och Claes Västerteg (c)

av Johan Linander och Claes Västerteg (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en höjning av den i körkortslagen tillåtna gränsen på 3,5 ton för dragbils och släpvagns sammanlagda totalvikt för B-körkort.

Motivering

Körkortslagens 5 § reglerar vilka förarbehörigheter som gäller för särskilda fordonstyper. Det vanliga B-körkortet gäller för personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar. Detta innebär att dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt får vara maximalt 3,5 ton.

Denna viktbegränsning gjordes för ett antal år sedan då bilarna inte var lika tunga som idag. Många nytillverkade bilar, såsom jeepar och liknande bilar, har en totalvikt på ca 2,5 ton. De flesta husvagnar väger över 1 ton och kan därför alltså inte dras med en jeep om föraren inte har BE-körkort. Samma problem kan lätt uppstå med hästsläp.

Regeln att ett släpfordons totalvikt inte får överstiga dragbilens tjänstevikt bör förbli oförändrad, men det är rimligt att gränsen för de båda fordonens sammanlagda totalvikt höjs. Inte minst eftersom trafiksäkerheten kan äventyras när en förare tvingas använda

en mindre bil för att undvika att överskrida totalvikten 3,5 ton för B-körkort. Det är därför viktigt att reglerna ändras och anpassas till de moderna och säkrare fordon som finns idag.

Stockholm den 24 oktober 2006

Johan Linander (c)

Claes Västerteg (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)