Villkor för egenanställda

Motion 2010/11:A291 av Hans Rothenberg och Maria Plass (M)

av Hans Rothenberg och Maria Plass (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur människor som är egenanställda kan inkluderas i de olika försäkringssystemen.

Motivering

Regelbördan är ett känt stort hinder för många som vill starta företag. Väldigt många goda affärsidéer går om intet på grund av att den potentielle entreprenören väljer att avstå ifrån att starta ett företag då regler och byråkrati många gånger känns alltför krångliga.

Därför är det viktigt att göra det så enkelt som möjligt att vara entreprenör. En stor och växande grupp människor i Sverige arbetar i verksamhetsformen egenanställning. Det innebär att den enskilde är anställd i ett så kallat egenanställningsföretag för att starta, och yrkesmässigt driva, egen företagsverksamhet utan F-skattsedel. Arbetsgivaransvaret överlåts på egenanställningsföretaget som administrerar skatter, sociala avgifter, faktureringar, lön och försäkringar. De egenanställda får helt ägna sig åt sin affärsidé och bidrar därmed till att både öka arbetskraftsutbudet och minska arbetslösheten och svartjobben.

Egenanställning är ett smidigt sätt för människor att förverkliga sina affärsidéer. Problemet för den egenanställde är att denne många gånger betraktas som varken anställd eller företagare när personen i själva verket är båda delarna. Detta ingenmansland som den egenanställde vandrar i hämmar många gånger utvecklingen av dennes entreprenörskap samtidigt som det begränsar rekryteringen av personer som idag står utanför arbetsmarknaden att pröva sina affärsidéer i form av egenanställning.

Egenanställda är dock en grupp som inte finner sin naturliga plats i de svenska regelverken där fast anställning och månadslön utgör norm för tillämpningen. Vid arbetslöshet är egenanställda systematiskt missgynnade. Villkoren för att få arbetslöshetsersättning tillåter i dag inte att en uppdragstagare vid ett egenanställningsföretag får a-kasseersättning vid perioder av arbetslöshet. Detta förhållande minskar incitamenten att gå från arbetslöshet till egenanställning eftersom tryggheten saknas om arbetslöshet eller sjukdom inträffar.

Stockholm den 21 oktober 2010

Hans Rothenberg (M)

Maria Plass (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)