Villkor för en hälsofrämjande vård

Motion 2004/05:So394 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)
Sammanfattning

Centerpartiet arbetar för en hälso- och sjukvård där man bygger på det friska och arbetar förebyggande. Det innebär också att hälsoproblem ska mötas så tidigt i hälsovårds­kedjan som möjligt.

Ökad personlig medvetenhet om hälsofrågor och egenvård och ett folkhälsoarbete som är förankrat i den lokala och sociala miljön är den första linjen. En "närvård" där familjeläkare, vårdcentraler, företagshälsovård, skolhälsovård och den kommunala äldrevården samarbetar med patienten i centrum är ett fundament - både för ett aktivt lokalt förebyggande arbete och för kontakterna med den specialiserade vården.

Specialistvården och sjukhusvården får bättre förutsättningar att klara sin uppgift snabbt och effektivt om närvården fungerar, är tillgänglig och lyckas lotsa patienterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)