Villkor för framförandet av vattenskoter

Motion 2018/19:2981 av Aron Emilsson (SD)

av Aron Emilsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda villkoren för framförande av vattenskoter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utvecklingen av vattenskotrar har de senaste åren varit intensiv och förekomsten av fordonen i såväl skärgårdsmiljöer som insjöar har skjutit i höjden under samma period.

Farkosterna har i vissa fall sina fullt legitima användningsområden vid räddnings­insatser etcetera, i andra fall är de en väg in i sjö- och båtlivet för unga och nya grupper, men i många fall har framförandet av allt snabbare vattenskotrar av alltfler utan sjövana blivit ett ökande orosmoment för många i inte minst sårbara skärgårdsmiljöer.

För att framföra vattenskoter krävs rätt hantering. Då fordonen går allt fortare krävs också sjövana och kännedom om sjövägsreglerna, hänsyn till fågel- och djurlivet och annan sjötrafik och inte minst hänsyn till boende i strandnära lägen. Något som otaliga exempel visar att inte alla har idag. Då fordonen kan uppnå allt högre hastigheter torde det också krävas en viss åldersgräns och någon form av körkort, vilket det inte gör idag. Regelverket är för många otydligt och i vissa fall är det inte heller existerande.

Aktörer inom servicenäringar såsom drivmedelsstationer och handel vittnar om ett moraliskt dilemma då minderåriga barn vill tanka och därefter kör iväg i höga hastigheter utan målsman eller annat vuxet sällskap.

Mot bakgrund av ovanstående bör riksdagen ge regeringen tillkänna att utreda hur villkoren för att få framföra vattenskoter, såsom åldersgränser och körkort, kan utformas för att komma tillrätta med ovan nämnd problematik. Utredningen bör också se över hur sjövägsreglerna kan göras mer kända och hur villkoren för framförandet av vattenskoter på ett tydligare sätt kan reglera hänsyn till djurliv, sårbar natur och boende i strandnära lägen.

Aron Emilsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)