Villkoren för svensk trav- och galoppnäring

Motion 2001/02:Kr267 av Sofia Jonsson och Eskil Erlandsson (c)

av Sofia Jonsson och Eskil Erlandsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av trav- och galoppsportens möjlighet att i öppen konkurrens konkurrera på den internationella spelmarknaden.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppnå långsiktiga avtal med ATG.

Motivering

Hästnäringen är idag en förutsättning för en levande landsbygd i Sverige. Var femte jordbruksföretag i Sverige har minst en häst. Dessa hästar utgör svenskt jordbruks fjärde största inkomstkälla. Hästarna nyttjar ca 100 000 hektar av vår mark för bete och foder varje år. Detta har gjort att Sverige är den näst hästtätaste nationen inom EU.

Det finns ca 225 000 hästar i Sverige och av dessa är ca 70 000 travhästar eller galoppörhästar, d.v.s. var tredje häst. Trav och galopp som näring omsätter 4,5 miljarder kronor varje år och har 17 000 årsanställda. Av dessa 4,5 miljarder är statens andel 1,1 miljarder kronor. Detta trots att spelet är begränsat till enbart Sverige.

Spelet omsätter 10,5 miljarder kronor varje år. Av dessa går ca 70 procent tillbaka till spelarna, ca 11 procent i totalisatorskatt, ca 11 procent till travbanorna och ca 8 procent som prispengar. Det har idag gått så långt att Sverige har ett negativt netto vad gällande prispengar, d.v.s. det är mer prispengar som går till utländska hästägare än det är utländska prispengar som går till svenska hästägare.

För att näringen och sporten skall kunna utvecklas krävs det att de ekonomiska vilkoren för arrangörerna och näringsidkarna förbättras. Detta bör dels göras genom en översyn av totoskatten men framförallt krävs det att ATG ges möjligheten att konkurrera på den internationella spelmarknaden i en öppen konkurrens. Genom att låta spelet expandera ut till den internationella spelmarknaden möjliggör det en ökad inkomstkälla för såväl statliga skatteintäkter som ökade intäkter för den för landsbygden så viktiga trav- och galoppnäringen. Det bör därför göras en översyn för denna möjlighet. Det krävs även att den svenska staten gör långsiktiga avtal med ATG. Som det är idag görs det ettåriga avtal vilket gör det omöjligt för en långsiktig planering.

I ett samhälle med spelande är det också viktigt att diskutera hur vi skall förebygga och hjälpa människor som blir spelberoende. Idag går endast en mycket liten del av statens vinst av spel till behandling och stöd för spelmissbrukare. I vår motion om spelberoende tar vi vidare upp hur man skall stävja problemet med spelberoende samt stöd och behandling för spelmissbruk.

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Stockholm den 3 oktober 2001

Sofia Jonsson (c)

Eskil Erlandsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)