Viltstängsel

Motion 1993/94:T415 av Magnus Persson (s)

av Magnus Persson (s)
Värmland är enligt tillgänglig statistik ett av de län där
de flesta trafikolyckor med vilt förekommer. Men underligt
nog är Värmland också ett av de län där viltstängsel efter
vägarna är minst förekommande. Detta trots att det genom
Värmland går dels Europavägar, dels flera riksvägar med
internationell anknytning. Till vårt grannland Norge
sträcker sig E 18, Riksväg 61 och Riksväg 62. Antalet meter
viltstängsel efter dessa vägar är minimalt trots att antalet
kollisioner fordon -- vilt är bland det högsta i landet.
Mot bakgrund av detta bör de resurser som fördelas för
uppsättning av viltstängsel i större utsträckning än nu
prioritera de län, där förekomsten av viltolyckor är störst.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär en ökad satsning på
viltstängsel i de län där viltolyckor är mest förekommande.

Stockholm den 24 januari 1994

Magnus Persson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)