Vita jobb vid offentliga upphandlingar

Motion 2014/15:726 av Phia Andersson m.fl. (S)

av Phia Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om modellen Vita jobb vid offentliga upphandlingar.

Motivering

Vita jobb är en modell och ett verktyg som kan användas vid offentliga upphandlingar för att säkerställa schysta sociala villkor och regler mot svartarbete. Vita jobb följer svensk lagstiftning och EU-rättens krav. Grunden är särskilda villkor i upphandlingslagstiftningen.

Vita jobb föreskriver enligt upphandlingsavtalet:

En skyldighet för leverantörer att till alla anställda i upphandlingen ge sociala villkor lägst enligt branschens krav och arbetsrättsliga lagstiftning.

Att svartarbete vid leveransen av tjänster är förbjudet.

Att leverantören ansvarar för dessa förpliktelser i alla underleverantörsled.

Att överträdelser kan medföra hävning av hela avtalet och skadestånd.

Ur konkurrenssynpunkt är den offentlige upphandlaren skyldig att kontrollera uppställda krav.

För denna kontroll kan exempelvis berörda fackförbund anlitas som kontrollanter för dessa villkor. Kontrollen sker som upphandlarens konsult enligt gällande tystnadsplikts- och sekretesslagstiftning.

Att ställa krav på Vita jobb vid varje offentlig upphandling gör att seriösa företag kan konkurrera på lika villkor. Då den offentliga sektorn gör stora upphandlingar varje år och blir då ett styrinstrument och vägledande för hela näringslivet.

.

Phia Andersson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Petter Löberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)