Webbakut för unga

Motion 2008/09:Kr292 av Betty Malmberg och Eliza Roszkowska Öberg (m)

av Betty Malmberg och Eliza Roszkowska Öberg (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en webbakut för unga.

Motivering

De flesta barn och unga i Sverige mår tack och lov mycket bra. Samtidigt vet vi att det finns alldeles för många som under uppväxten tillfälligtvis eller under längre perioder kan ha behov av professionellt stöd och hjälp. Alliansregeringen har på ett mycket efterlängtat sätt genomfört åtgärder för att på olika sätt möta behov som barn och unga känner. Skärpt vårdgaranti till BUP, evidensbaserade metoder i mobbningsförebyggande arbete, förebyggande arbete mot våld som riktas mot barn, m.m. Men ändå vet vi att det finns ett stort mörkertal i hur många som faktiskt söker hjälp och de som faktiskt har behov av det.

Då det oförutsedda och fasansfulla inträffar. Då den unga blir våldtagen eller misshandlad på väg hem från festen vet vi att många väljer att inte anmäla eller söka hjälp. En webbaserad portal bör därför upprättas där den drabbade snabbt och enkelt har möjlighet att söka stöd och vägledning för att komma vidare ur sin svåra situation.

Då en dotter till en bekant blev våldtagen var det Internet som den drabbade i vanmakt först sökte hjälp ifrån. Emellertid fann hon ingen omedelbar hjälp. Då hon sökte förde det henne ända till den tionde sidan före hon fann en amerikansk sida av vilken det framgick vad hon skulle göra och tänka på i det akuta skede som hon var. Det är också allmänt känt att det finns unga som finner ”en utväg” på sin livskris på Internet då de söker på begrepp som självmord. Tragiskt nog hamnar ibland ”handböcker” om hur man begår självmord högt vid sådana sökord, vars innehåll kan fånga den olycklige och förorsaka att den unge väljer att ta sitt liv.

Internet är en mycket naturlig del av vardagen för unga svenskar. Därför gäller det att använda Internet på ett positivt och proaktivt sätt för att möta de trauman och behov som unga människor ibland kan hamna i. För att komma ifrån diskussionen om att inskränka yttrandefriheten på nätet, då det till exempel gäller ”självmordshandböcker”, föreslår undertecknade att en statlig institution ges i uppdrag att upprätta en sponsrad länk på de största sökmotorerna för att drabbade unga den vägen ska få en första ingång till en vidare kontakt med att få hjälp för sin problematik, en slags ”one-stop-shop” eller webbakut för unga som upplever sig ha problem. Webbakuten kan med fördel drivas i samarbete med ideella organisationer.

Stockholm den 6 oktober 2008

Betty Malmberg (m)

Eliza Roszkowska Öberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)