WTO och global rättvisa

Motion 2002/03:U263 av Lotta N Hedström m.fl. (mp)

av Lotta N Hedström m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2002/03:U263

av Lotta N Hedström m.fl. (mp)

WTO och global rättvisa

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 12

2 Förslag till riksdagsbeslut 13

3 Inledning 15

4 WTO och det globala civila samhället 15

4.1 Nya politiska och etiska mål för WTO 16

4.2 WTO – öppenhet, demokrati och makt 16

4.3 Sociala klausuler och miljöklausuler i WTO:s regelverk 17

4.4 WTO, livsmedelssäkerhet, TRIPS och ursprungsbefolkningar 18

4.5 Biopiracy, äganderätt och genteknik 19

5 Nya spelregler för en rättvis världsekonomi 19

5.1 Tobinskatt 20

5.2 Global ekonomisk styrning 20

5.3 Skuldavskrivningar för de fattiga länderna 20

5.4 Exportzoner i världsekonomin 21

5.5 En rättvis handel 21

5.6 Uppförandekoder 22

5.7 Biståndsviljan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (12)