Yrkesutbildning för mötesplanerare

Motion 2013/14:Ub584 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)
KD634

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en etablerad yrkesutbildning för mötesplanerare på högskolenivå, enligt internationell standard.

Motivering

Alla har varit turister någon gång. Oavsett om turen varit längre eller kortare har vi alla upplevt hur det är att vara en besökare på annan ort med mat, boende och aktiviteter av olika slag. Många människor i vårt land har också kommit i kontakt med mötesindustrin, antingen genom sina arbeten – där de fått åka på konferenser och möten – eller genom fritidsengagemang, sport eller musikevenemang.

Oavsett skäl behöver besöksnäringen – både turismen och mötesindustrin – bli mer oberoende av säsonger för att ge intäkter och arbete årets alla månader. Det krävs också mer forskning och innovationer, speciellt inom mötesindustrin, för att stimulera och utveckla internationella möten i Sverige. Att ha professionella mötesplanerare enligt internationell standard bidrar till fler bokningar och därmed mer intäkter till landet.

I den internationella mötesindustrin finns en mängd studier och undersökningar kring till exempel lönsamhet för konferensanläggningar, trender och affärsutveckling, finansierade av bland andra MPI Foundation och andra större organisationer. Mycket få svenska studier finns dock än så länge: endast ett exempel från 2006 om mötesindustrin i Stockholm.

Joint Meetings Industry Council, JMIC, har alla stora organisationer inom internationell mötesindustri som medlemmar. De samarbetar för att hålla sig à jour med att vara remissorgan i politiska forum, framföra aktuella samhällsaspekter kring sociala och miljömässiga aspekter på möten, förse mötesindustrin med utveckling av utvärderingsmetoder och andra affärsmässiga modeller samt att vara pådrivande ifråga om akademisk kunskap och utbildningar för de olika aktörerna inom industrin.

Den största branschorganisationen Meeting Professionals International, MPI, har sedan ett antal år en egen utbildning som ger yrkesverksamma på managementnivå inom mötesindustrin (med minst tio års erfarenhet) en certifiering som mötesplanerare – Certification in Meeting Management, CMM. Utbildningen innehåller moduler kring ledarskap, budget, avtal, marknadsföring, kommunikation, logistik med mera. Utbildningen utformades från början 1999 för den europeiska mötesindustrin, men används numera globalt.

I USA har en annan certifiering funnits sedan 1985, Certified Meeting Planner, CMP, som anordnas av en stor branschorganisation, The Convention Industry. Utbildningen har hitintills genomgåtts av ungefär 14 500 personer från hela världen.

Problemet är att utbildning för mötesplanerare inte är etablerat, och ska man i sin profession ansöka till en branschutbildning i USA eller annat land i Europa, blir kostnaden mycket hög för den enskilde – om inte företaget personen är anställd hos, vill stå för kostnaden.

För att höja statusen för den svenska mötesindustrin bör en yrkesutbildning för mötesplanerare enligt ovanstående exempel etableras vid någon av de svenska högskolorna eller universiteten. Utbildningen som då också blir studiemedelsberättigad, ger svenska mötesplanerare en större chans att konkurrera på den internationella marknaden.

Stockholm den 4 oktober 2013

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)