1998 års ekonomiska vårproposition

Proposition 1997/98:150

Regeringens proposition

1997/98:150

1998 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, en offensiv för ut-
hållig tillväxt och ökad sysselsättning, utgiftstak, ändrade anslag för
budgetåret 1998, skattefrågor, kommunernas ekonomi, m.m.

1 Riksdagen 1997/98. 1 sarnl. Nr 150

^03^3

Regeringens proposition
1997/98:150

1998 års ekonomiska vårproposition

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 april 1998

Göran Persson

Erik Åsbrink

(Finansdepartementet)

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. Förslag lämnas till ut-
giftstak för staten år 2001. Regeringen aviserar inom ramen för budgetmålen en offensiv för uthållig tillväxt
och ökad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1998-04-14 Bordläggning: 1998-04-14 Hänvisning: 1998-04-15 Motionstid slutar: 1998-04-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (122)
Följdmotioner (90)