2009 år ekonomiska vårproposition

Proposition 2008/09:100

2009 år ekonomiska vårproposition

2008/09:100

budgetpolitiken

2008/09:100

2010.

hållbarhet.

Sammanfattning

kärnverksamheter.

samhället.

nera.

denna

räntor.

naden.

variationer.

gången.

arbetslösa.

vux.

framöver

konjunkturnedgången.

riksdagsbeslut

13.1.5),

(avsnitt

(avsnitt

(avsnitt

skapen.

vårpropositionen.

och

och

löshet.

följande:

faller

efterfrågenedgången.

åren.

beräkningar.

tillfället.

arbetslöshet.

internationellt

välfärd.

2010

nedgång.

konjunkturvariationer.

hållbarhet.

statsobligationer

nedgång

finanser.

utmaningar.

och

hållbara.

politiken

kronor.

ekonomisk

ligare

inhemska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-04-15 Bordläggning: 2009-04-15 Hänvisning: 2009-04-16 Motionstid slutar: 2009-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (14)