2013 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2012/13:100

2013 års ekonomiska vårproposition

Regeringens proposition 2012/13:100

2013 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riktlinjer

Regeringens proposition 2012/13:100

2013 års ekonomiska vårproposition

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2014.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning och en uppföljning av sysselsättnings-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-04-15 Bordläggning: 2013-04-15 Hänvisning: 2013-04-16 Motionstid slutar: 2013-04-30
Förslagspunkter (5)