Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

Proposition 2014/15:110

Regeringens proposition 2014/15:110

Ambitionshöjning för förnybar el och

Prop.

kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

2014/15:110

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 april 2015

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en justering av kvotkurvan i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Justeringen görs med anledning av den kontrollstation 2015 som genomförs för elcertifikatssystemet och den ambitionshöjning för den förnybara elproduktionen till 2020 som aviserades i regeringsförklaringen och i budgetpropositionen 2015.

Dessutom föreslås att riksdagen godkänner ett avtal som träffats mellan Sveriges regering och Norges regering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-04-14 Bordlagd: 2015-04-14 Hänvisad: 2015-04-15 Motionstid slutar: 2015-04-29 Återtagen: 2015-06-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)