Amorteringskrav

Proposition 2015/16:89

Regeringens proposition 2015/16:89

Amorteringskrav

Prop.

2015/16:89

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 februari 2016

Ylva Johansson

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Amorteringskravet innebär att kreditinstitut som lämnar bolån till enskilda personer ska tillämpa återbetalningsvillkor som är förenliga med en sund amorteringskultur och motverkar alltför hög skuldsättning hos hushållen. Amorteringskravet syftar till att motverka makroekonomiska och finansiella stabilitetsrisker förknippade med hushållens skuldsättning. Det föreslås också att regeringen eller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-02-09 Bordlagd: 2016-02-09 Hänvisad: 2016-02-10 Motionstid slutar: 2016-02-24
Förslagspunkter (1)