Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena

Proposition 2012/13:95

prop 2012/13 95

Regeringens proposition 2012/13:95

Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på

Prop.

bank- och försäkringsområdena

2012/13:95

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

En ansökan om tillstånd att driva bank- respektive försäkringsrörelse prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Motsvarande besluts- ordning gäller för förvaltningsärenden som nära anknyter till tillstånds- ärendena. I propositionen föreslås att regeringens beslutskompetens på bank- och försäkringsområdena tas bort. Förslaget innebär att hela beslutskompetensen i dessa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-12 Bordläggning: 2013-03-12 Hänvisning: 2013-03-13 Motionstid slutar: 2013-03-27
Förslagspunkter (6)