Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Proposition 1996/97:108

Regeringens proposition

1996/97:108

Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 1997

Lena Hjelm-Wallén

Leif Blomberg

(Inrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och

Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner läggs samman till Västergötlands

län med Göteborg som residensstad. Habo och Mullsjö kommuner förs enligt egen

önskan till Jönköpings län. Länssammanläggningen föreslås träda i kraft den 1

januari 1998. Som en följd av

länssammanläggningen föreslås att nuvarande länsstyrelser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-03-12 Bordläggning: 1997-03-12 Hänvisning: 1997-03-13 Motionstid slutar: 1997-04-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)
Följdmotioner (34)