Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering

Proposition 2010/11:48

Regeringens proposition 2010/11:48

Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet

Prop.

vid proviantering

2010/11:48

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 december 2010

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas förfarandet vid förflyttningar av obeskattade alkohol- och tobaksvaror från ett skatteupplag eller en importplats till ett fartyg eller luftfartyg för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord.

Inom EU har nya bestämmelser på tullområdet införts som innebär att formaliteterna för exportdeklarationer ska användas vid skattebefriade leveranser till fartyg och luftfartyg. Förslagen i propositionen avser att göra det möjligt att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-12-14 Bordläggning: 2010-12-14 Hänvisning: 2010-12-15 Motionstid slutar: 2011-01-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)