Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna

Proposition 2017/18:271

Regeringens proposition 2017/18:271

Ändrade regler för
Första–Fjärde

AP-fonderna
Prop. 2017/18:271

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 juni 2018

Ylva Johansson

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en viss modernisering av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder
(AP-fonder).

Det föreslås att placeringsreglerna för
Första–Fjärde

AP-fonderna
ska ändras i syfte att underlätta för dessa
AP-fonder
att uppnå det övergripande målet för placeringsverksamheten. Förslaget innebär i huvudsak att kravet på en minsta andel räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk sänks från 30 till 20 procent, att begränsningen av innehav av onoterade värdepapper
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-06-26 Bordlagd: 2018-06-26 Hänvisad: 2018-06-27 Motionstid slutar: 2018-10-10
Förslagspunkter (1)