Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgaranti

Proposition 2008/09:186

2008/09:186

2008/09:186

     
     
       
       
     
     
       
       
     
     
   
       
       
       
   
       
       
   
   
     
     

insättningsgaranti

   
     

för

konto.

kronor.

europeisk

ändringsdirektivet.

     

betala

avseende.

       
       

och

tivt.

       
       

tio

detta.

       
       

bla.

skäl.

peiska

       
       
         
       

10

gemenskapen,

       
       

detta

   
   
   
       
       
     
     
     
       
       
       
     
       
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-04-29 Bordläggning: 2009-04-29 Hänvisning: 2009-05-04 Motionstid slutar: 2009-05-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)