Ändring i det nordiska skatteavtalet

Proposition 2007/08:146

Regeringens proposition 2007/08:146

Ändring i det nordiska skatteavtalet

Prop.

2007/08:146

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 april 2008

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt – med anledning av detta protokoll – antar en lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. Protokollet innebär vissa ändringar i det nordiska skatteavtalet avseende i huvudsak beskattning av kapitalvinster, utdelning, inkomst av arbete som utförs ombord
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-05-05 Bordläggning: 2008-05-05 Hänvisning: 2008-05-06 Motionstid slutar: 2008-05-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)