Ändring i det nordiska skatteavtalet

Proposition 2018/19:126

Regeringens proposition 2018/19:126

Ändring i det nordiska skatteavtalet

Prop.

2018/19:126

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 juni 2019

Stefan Löfvén

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt – med anledning av detta protokoll – antar en lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. Protokollet innebär att nya internationella minimistandarder på skatteavtalsområdet som tagits fram inom ramen för det s.k.
BEPS-projektet
införs i det nordiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-06-11 Bordlagd: 2019-06-11 Hänvisad: 2019-06-12 Motionstid slutar: 2019-09-18
Förslagspunkter (2)