Ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden, m.m.

Proposition 1993/94:88

Regeringens proposition

1993/94:88

Ändring i lagen (1973:1199) om ersättning

från den internationella oljes-

kadefonden, m.m.

_________________________________________

Regeringen överlämnar denna proposition

till riksdagen.

Stockholm den 4 november 1993

Carl Bildt

Reidunn Laurén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom lagen (1973:1199) om ersättning

från den internationella oljeskadefonden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-11-11 Bordläggning: 1993-11-12 Hänvisning: 1993-11-16 Motionstid slutar: 1993-11-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)