Ändring i lagen om vägtrafikregister

Proposition 2014/15:143

Regeringens proposition 2014/15:143

Ändring i lagen om vägtrafikregister

Prop.

2014/15:143

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 juli 2015

Morgan Johansson

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

Ändringsförslagen innebär dels att ändamålen med behandlingen av personuppgifter i vägtrafikregistret förtydligas, dels att den registrerade ska kunna få direktåtkomst till sina egna uppgifter i registret.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

1

Prop. 2014/15:143 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-08-04 Bordlagd: 2015-08-27 Hänvisad: 2015-09-03 Motionstid slutar: 2015-09-30
Förslagspunkter (1)