Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Proposition 2018/19:61

Regeringens proposition 2018/19:61

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med Prop.

anledning av lagen om2018/19:61 bostadsanpassningsbidrag

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 april 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) när det gäller sekretess i ärenden om bidrag enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Det förtydligas att sekretess även gäller i ärenden om bidrag till reparationer och det införs sekretess i ärenden om bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation. Det föreslås att sekretessen ska gälla för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-04-09 Bordlagd: 2019-04-09 Hänvisad: 2019-04-10 Motionstid slutar: 2019-04-24
Förslagspunkter (1)