Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter

Proposition 2012/13:89

Regeringens proposition 2012/13:89

anstånd med betalning av skatter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

2

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner protokollet undertecknat den 7 februari 2013 om ändring

iavtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Indiens regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (avsnitt 4.2),

2.godkänner överenskommelsen mellan Sverige och Indien om anstånd med betalning av skatter under pågående förfarande för ömsesidig överenskommelse, vilken undertecknades den 7 februari 2013 (avsnitt 4.3),

3.antar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-19 Bordläggning: 2013-03-19 Hänvisning: 2013-03-20 Motionstid slutar: 2013-04-03
Förslagspunkter (3)