Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica

Proposition 2012/13:86

Regeringens proposition 2012/13:86

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica Prop. 2012/13:86

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 4 december 2012 om ändring i avtalet den 13 mars 1985 mellan Sverige och Jamaica för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica. Ändringen innebär att avtalet, undertecknat den 13 mars 1985, i den lydelse det fått genom protokollet undertecknat den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-20 Bordläggning: 2013-03-20 Hänvisning: 2013-03-21 Motionstid slutar: 2013-04-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)