Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Proposition 2019/20:5

Regeringens proposition 2019/20:5

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och

Prop.

Portugal

2019/20:5

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 september 2019

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst samt antar en lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.

Protokollet innebär att pension och annan liknande ersättning avseende tidigare enskild anställning även får beskattas i den stat från vilken den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Bordlagd: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-02 Motionstid slutar: 2019-10-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)