Ändringar av stadgarna för Internatinella valutafonden och Världsbanken

Proposition 2009/10:14

Regeringens proposition 2009/10:14

Ändringar av stadgarna för Internationella

Prop.

valutafonden och Världsbanken

2009/10:14

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 september 2009

Mats Odell

Sten Tolgfors

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ändringar av stadgarna för Internationella valutafonden (IMF) respektive Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), som är en del av Världsbanksgruppen. Ändringarna syftar till att öka tillväxt- och utvecklingsländernas inflytande i institutionerna. Vidare föreslås att riksdagen godkänner en stadgeändring för IMF som syftar till att utöka dess investeringsmandat.

1

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-10-01 Bordläggning: 2009-10-01 Hänvisning: 2009-10-08 Motionstid slutar: 2009-10-16
Förslagspunkter (2)