Ändringar i aktiekontolagen

Proposition 1993/94:232

Prop.

1993/94:232Regeringens proposition

1993/94:232

Ändringar i aktiekontolagen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en utvidgning av möjligheterna att registrera

finansiella instrument enligt aktiekontolagen (1989:827). Ändringarna föreslås

träda i kraft den 1 juli 1994.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut......3

2 Förslag till lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827)3

3 Ärendet och dess beredning ......5

4 Bakgrund.........................5

5 Finansiella instrument som får registreras7

6
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-29 Bordläggning: 1994-03-29 Hänvisning: 1994-03-30 Motionstid slutar: 1994-04-18
Förslagspunkter (2)