Ändringar i aktiekontolagen

Proposition 1993/94:232

Prop.

1993/94:232Regeringens proposition

1993/94:232

Ändringar i aktiekontolagen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en utvidgning av möjligheterna att registrera

finansiella instrument enligt aktiekontolagen (1989:827). Ändringarna föreslås

träda i kraft den 1 juli 1994.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut......3

2 Förslag till lag om ändring i aktiekontolagen (1989:827)3

3 Ärendet och dess beredning ......5

4 Bakgrund.........................5

5 Finansiella instrument som får registreras7

6
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-29 Bordläggning: 1994-03-29 Hänvisning: 1994-03-30 Motionstid slutar: 1994-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)