Ändringar i djurskyddslagen

Proposition 2007/08:32

Regeringens proposition 2007/08:32

Ändringar i djurskyddslagen

Prop.

2007/08:32

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 oktober 2007

Fredrik Reinfeldt

Eskil Erlandsson

(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att stallen, förvaringsutrymmena eller hägnen på förhand har godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Den som inte låter förpröva ett sådant förvaringsutrymme ska åläggas att betala en särskild avgift. Den särskilda avgiften uppgår i dag till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om förprövning skett.

Eftersom regeringen i budgetpropositionen för 2008
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-10-22 Bordläggning: 2007-10-25 Hänvisning: 2007-10-26 Motionstid slutar: 2007-11-09
Förslagspunkter (1)