Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m.

Proposition 1993/94:199

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1993/94:199

Ändringar
i hyresförhandlingslagen m.m.

Prop. 1993/94:199

Regeringen
överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994

Carl Bildt

Reidunn Laurén (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen lämnas förslag om vissa ändringar i hyresförhandlingslagen
(1978:304). Förslaget innebär att en hyresgäst skall ha rätt att stå utanför
det kollektiva förhandlingssystemet. En hyresgäst som inte är med i detta
system får själv förhandla och träffa avtal med sin hyresvärd. I anslutning
härtill fö­reslås vissa ändringar i hyreslagen (12 kap. jordabalken) vilka
syftar till att göra det lättare att träffa avtal om ny hyra med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-29 Bordläggning: 1994-03-29 Hänvisning: 1994-03-30 Motionstid slutar: 1994-04-18
Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (8)