Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU

Proposition 2012/13:181

Regeringens proposition 2012/13:181

Ändringar i inkomstskattelagen med anledning

Prop.

av Kroatiens anslutning till EU

2012/13:181

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås tillägg till några bilagor till inkomstskattelagen (1999:1229). Tilläggen föranleds av direktiv 2013/13/EU om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 men tillämpas från och med den 1 juli 2013.

1

Prop. 2012/13:181 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-06-26 Bordläggning: 2013-06-27 Hänvisning: 2013-06-28 Motionstid slutar: 2013-10-02
Förslagspunkter (1)