Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Proposition 2008/09:128

2008/09:128

läkemedelsförteckning.

läkemedelsförteckning

registrerade,

dock

läkemedelsförteckningen

troligen

medelsförteckningen.

apoteket.

förmåner

annan

giftssamlingar.

Socialstyrelsen.

sjukvårdspersonal

hemsänt.

användarens

läkemedelsförteckningen

strerades

slag.

ningen.

av

eget

förteckningen.

ningen.

av

ska.

och

föreslagna

strerades

ningen.

medelsförteckningen.

läkemedelsförteckning

registrerade,

ligen

yttrande.

läkemedelsförteckning

registrerade,

ligen

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-09 Bordläggning: 2009-03-10 Hänvisning: 2009-03-11 Motionstid slutar: 2009-03-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)