Ändringar i lagen om dödförklaring

Proposition 2012/13:158

Regeringens proposition 2012/13:158

Ändringar i lagen om dödförklaring

Prop.

2012/13:158

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås förtydliganden och ändringar i lagen (2005:130) om dödförklaring. I den lagen finns bestämmelser om hur och under vilka förutsättningar en person som är försvunnen kan dödförklaras. Frågan prövas av Skatteverket, i vissa fall genom en särskild nämnd, nämnden för dödförklaring.

Följande ändringar föreslås i lagen:

-Det ska uttryckligen anges att den försvunne kan befaras vara död för att frågan om dödförklaring ska kunna prövas.

-Kretsen av personer som ska kunna ansöka
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-05-28 Bordläggning: 2013-05-28 Hänvisning: 2013-05-29 Motionstid slutar: 2013-06-12
Förslagspunkter (1)