Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

Proposition 2018/19:41

Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

Regeringens proposition 2018/19:41

Ändringar i lagen om elektronisk

Prop.

kommunikation, toppdomänlagen

2018/19:41

och radioutrustningslagen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 januari 2019

Stefan Löfven

Anders Ygeman (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringen gäller en kompletterande bestämmelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-02-05 Bordlagd: 2019-02-05 Hänvisad: 2019-02-06 Motionstid slutar: 2019-02-20
Förslagspunkter (4)