Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Proposition 2012/13:24

Regeringens proposition 2012/13:24

Ändringar i reglerna om beskattning av

Prop.

finansiella instrument på investeringssparkonto

2012/13:24

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 oktober 2012

Carl Bildt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag om ändring i bestämmelserna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto. I propositionen föreslås att som utgångspunkt ska gälla att finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto och som är förpliktelser för innehavaren ska undantas från konventionell beskattning. Syftet med förslaget är att förhindra möjligheten till skatteplanering genom att inom ett investeringssparkonto
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-10-23 Bordläggning: 2012-10-23 Hänvisning: 2012-10-24 Motionstid slutar: 2012-11-07
Förslagspunkter (1)