Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar

Proposition 2009/10:223

Regeringens proposition 2009/10:223

Ändringar till följd av nya
EU-bestämmelser
om

Prop.

social trygghet och vissa andra följdändringar

2009/10:223

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 juni 2010

Fredrik Reinfeldt

Cristina Husmark Pehrsson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett antal lagändringar som föranleds av en ny
EU-förordning
om samordning av de sociala trygghetssystemen. Förordningen och dess tillämpningsförordning ska tillämpas från och med den 1 maj 2010.

Den nya
EU-förordningen
innehåller regler om fastställande av tillämplig lagstiftning. Den omfattar även en utökad personkrets vilket innebär att också icke förvärvsaktiva personer omfattas av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-06-09 Bordläggning: 2010-06-09 Hänvisning: 2010-06-14 Motionstid slutar: 2010-06-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)