Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

Proposition 2018/19:37

Regeringens proposition

Anpassning av lagen om passagerarregister till

Prop.

EU:s dataskyddsreform

2018/19:37

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 januari 2019

Stefan Löfven

Heléne Fritzon (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen (2006:444) om passagerarregister och utlänningslagen (2005:716).

EU:s dataskyddsförordning, som började tillämpas den 25 maj 2018, är direkt tillämplig i Sverige. Förordningen kräver dock att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen. EU:s nya dataskyddsdirektiv genomförs i huvudsak genom brottsdatalagen (2018:1177)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-01-22 Bordlagd: 2019-01-22 Hänvisad: 2019-01-23 Motionstid slutar: 2019-02-06
Förslagspunkter (2)